- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BG
00:00 / 07:40

Текст на театралния режисьор Николай Йорданов, представен от актьора Спартак Тодоров.

Есен 2021.