top of page

Мигове на Давид Кокончев проследява 5-годишен процес на писане на 5 музикални произведения. При хронологично възприемане се наблюдава разпад на формата през времето, както и промяна в стила. 

За третия брой на Дерзай концепцията на Давид вдъхнови Василен Василев, който преведе разпада на формата в контекста на съзнанието чрез стихотворението си Ентропия. Ралица Димитрова от своя страна създаде писмена интерпретация върху Миг 3. 

Миг 1Давид Кокончев
00:00 / 02:02
Миг 2Давид Кокончев
00:00 / 02:40
Миг 3Давид Кокончев
00:00 / 03:10
Миг 4Давид Кокончев
00:00 / 02:25
Миг 5Давид Кокончев
00:00 / 02:07
  • Instagram
  • Facebook
bottom of page